O nas

UWAGA!

Drodzy studenci,
Serdecznie zachęcamy do pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)
w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4).


 
Studenckie Koło Naukowe Tele-Zdrowie działa przy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Rozwój technologii informatycznych i komputeryzacja spowodował, że trudno dziś znaleźć dział medycyny, w którym nie wykorzystuje się nowoczesnej techniki. Na spotkaniach naszego koła poruszana jest tematyka związana z szeroko pojętym zagadnieniem E-zdrowia i telemedycyny. E-zdrowie reprezentuje nową, koncepcję opieki zdrowotnej, ponieważ łączy ze sobą technologie medyczne, komunikacyjne i informacyjne. Telemedycyna pozwala w opiece medycznej na dotarcie do pacjenta bez względu na odległość.

Koło prowadzi aktywną działalność badawczą i naukową ze szczególnym uwzględnieniem  zastosowania telerehabilitacji w  warunkach klinicznych. Ukoronowaniem pracy członków koła są liczne wystąpienia na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych.

Opiekunem Koła od czasu jego powstania w 2009 roku jest mgr Bożena Glinkowska. Przewodniczącym w roku akademickim 2013/2014 jest Jerzy Narloch- obecnie student VI roku na kierunku lekarskim.
A
W roku akademickim 2012/2013 utworzona została Sekcja Edukacji Żywieniowej i Żywienia Klinicznego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jej działalnością.

Zapraszamy Państwa do współpracy z Kołem i zachęcamy do czynnego udziału w pracy naukowej SKN Tele-Zdrowie!